Spørsmål til ungdomskandidatane på listene

Fjuken presenterte før sommarferien ordførarkandidatane i Ottadalen. Denne gongen presenterer avisa dei yngste på kvar liste ved å stille dei tre spørsmål, uavhengig av plassering på lista.

Spørsmåla Fjuken har stilt til kandidatane:

  • Kvifor gjeva stemma si til ein ungdomskandidat?
  • Kva er den viktigaste kampsaka di?
  • Korleis ser draumebygda di ut?