Ordfører- og politikerlønninger

“Politikerne i Sola får 1.966 kroner for hvert kommunestyre de stiller på. I formannskapet derimot
får hvert medlem en fast godtgjørelse 117.990 kroner hvert år. Med ti møter i 2013, betyr det at hvert formannskapsmedlem fikk 11.799 kroner for å delta på hvert møte.”
I forbindelse med skattelistene samlet Solabladet inn informasjon om politiske godtgjørelser i kommunen og nabokommunene. Dette resulterte først i en sak om ordførerlønningene, og deretter saken om politikerlønninger og reglene for det.

“Ordføreren er opptatt av at det å drive med politikk ikke nødvendigvis skal gjøre deg rik.
– Men det er viktig at det er attraktivt og at det er mulig for folk å delta i politikken uten å tape på det. Lønnen politikerne får skal være en kompensasjon for at de velger å delta og bruke tid på politikken (…) Dette handler om rekruttering og at vervene må være attraktive", sier Solaordfører Ole Ueland i dette oppslaget i Solabladet den 5. november:

– Jeg fikk ideen av en kollega som hadde snakket med ordføreren i kommunen om skattelister. Han påpekte at det er mer interessant å se hva politikerne faktisk tjener enn å bare basere seg på skattelistene. Dermed bestemte vi oss for å samle inn informasjon om politiske godtgjørelser i vår kommune og nabokommunene. Dette resulterte først i en sak om ordførerlønningene, og så i denne saken om politikerlønninger og reglene for det, sier journalist Trine Barka Højmark i Solabladet.

Les begge sakene som vedlegg.