Informativt om småkraftverk

Kvinnheringen har laga denne informative saka om småkraftverk. Dei har klipt frå NVE sin informasjon om konsesjonssøkjarane i Kvinnherad, slik at folk som ferdast i områda skal kunna få eit inntrykk av naturinngrepa som er planlagde. Kartet gir god oversikt.