2824524_hd2a3fdeb19e35965db5e_v1470984080_647x485

Soga om eit ekteskap

Ordførar Olav Kasland har mange gonger brukt ekteskapsmetaforen om kommunesamanslåinga. No har Bø forlova seg med Sauherad, og Bø blad fortel soga om dei to kommunane og korleis dei fann kvarandre.