Dølen med ny layout

I denne ukas avis presenterer Dølen sitt innhold i en ny layout, eller "bladbunad” for å bruke et godt norsk ord. Det er seks år siden Dølen hadde siste layoutmessige forandring, men det var mer som en justering i forhold til det som nå blir gjort.

foto:Dølen

– Denne gangen har vi tatt for oss avisa fra A til Å både når det gjelder fargebruk, fontbruk og stoffmessig plassering. Vi har jobbet med dette i rykk og napp gjennom to år, og jeg føler nå at tida er inne for å presentere en førsteutgave i ny layout, sier Dølens redaktør Tor Larsen.
Han påpeker at redaksjonen med dette har flere ambisjoner enn det rent utseendemessige.
– Godt nyhetsstoff skal vies god plass, og det samme skal de gode magasinsakene. Samtidig gjør den nye layouten, som for det meste er malstyrt, det lettere for oss å gå fra 40 sider og opp til 48 sider. Det er slik at trykkeriet ikke kan trykke 44 sider, sier redaktøren, som sammen med resten av redaksjonen har stått for ommøblering og fargevalg. Dølens tidligere grafiker, Janne Kolås, har hatt ansvaret for å lage det som kan kalles avisens nye uttrykksform.
– Mitt tidligere engasjement i Dølen gir oppfatningen av en mer samfunnsengasjert og kritisk avis, men samtidig en avis som i sin visjon har å ivareta den ”mykheten” ei lokalavis skal ha. Nyhetspresentasjonen kommer mye av seg selv, men det skal være en helhetlig struktur i bruk av fonter, farger og luft. I magasindelen er det rom for mer kreativitet ved hjelp av lengre reportasjer og utstrakt bildebruk. Magasinsakene får også en egen logo og farge for denne delen av avisa, forteller grafiker Janne Kolås, som er litt spent på reaksjonen fra leserne.
– Det blir spennende å høre reaksjonen fra leserne, jeg gru-gleder meg – siden jeg er klar over at slike endringer som oftest blir mottatt med en del kritikk. Folk har en tendens til å ønske å ha ting slik de er vant med. Håpet mitt er at den nye layouten vil oppfattes som seriøs, oversiktlig og innbydende. Og sist, men ikke minst at den vil gi leserne en god leseopplevelse, det er jo målet med layouten – at leseren på en god måte skal kunne orientere seg i saken og avisa, og lett oppfatte det som står.

foto:Dølen

Redaktør Larsen sitter også litt på nåler i påvente av tilbakemeldingene.
– Det er fullt mulig at vi kan ha bommet på ett eller annet, men det er mulig å gjøre endringer om det viser seg at det trengs. Jeg lever i alle fall i trua om at dette vil bli en avisoppbygging og presentasjon som vil virke oversiktlig og ryddig for leseren selv om det sikkert er uvant til å begynne med.

Saken er hentet fra Dølen