Tøffeste katten i gaten

Denne saken er på trykk i Fanapostens Bil og reise-bilag i dag. Lekkert!