Bø Blad med jubileumsavis

Torsdag 1. desember presenterte Bø blad noe avisa har gledet seg til lenge: Et jubileumsbilag på 52 sider med glanset omslag – altså noe å ta vare på. Du kan lese hele avisa.

“I dette bilaget har vi forsøkt å se på 25-åringen Bø blad i nåtid, fortid og framtid, og synes det har blitt ganske bra. Det er viktig å dokumentere lokalhistorie, og er det noe lokalavisene har, så er det det. I tillegg får vi gjennom mange ulike intervju stadfestet at lokalavisa – ja, den betyr noe for folk,” sier redaktør/daglig leder Hilde Eika Nesje