Ski-NM der DU er

Sjur Røthe: Eg går for gull. Kristen Skjeldal: Eg let storskridaren fara.
Les alt om lokaloppgjeret i ski-NM på Voss, om Northug som skapar NRK-trøbbel, om kongematen, vossatapas, om gullet som glapp – og at sølv ikkje er nederlag (sjå vedlegg).