Europas navle: Vestlandet

Hovudsetet for aviser i Europa ligg på Vestlandet. Me laut naturleg nok abdisera frå trona, men gledeleg nok kan me gratulera Bygdanytt som ny Europameister for lokalaviser, noko dei presenterte på ein framifrå måte i fredagsavisa. Me skjemst likevel ikkje med fem prisar i årets tevling (sjå vedlegg).