Mellomtitlar

Ein mellomtittel skal ideelt sett berre vere på ei line. Ønskjer vi likevel ein mellomtittel over to liner, bør dei to linene vere om lag like lange. Det må aldri vere berre eit halvt ord på den andre lina.