Intervju med tellesjefen

“Når du sitter og følger med på skjermen valgkvelden, og kommune etter kommune popper opp som ferdigtelt, skal du vite at bak tallene sitter det hundrevis av mennesker og jobber tett. Og at dersom det trekker ut med å få et resultat, stiger temperaturen i tellekorpset.”


“Når du har gjort jobben og avgitt din stemme, overtar Herløy S. Holm (61) ansvaret. Det blir ikke
valg uten den erfarne formannskapssekretæren, som har jobbet hele 41 år i Sortland kommune.”
Journalist Dag Erlandsen i SortlandsAvisa har intervjuet sekretæren for valgstyret: et godt og informativt intervju nå like før valget.