Blei med på førebuingane til konfirmanten

Dagen før sin eigen konfirmasjonsdag har nok dei fleste både litt nervar, ein del forventningar og nokre praktiske førebuingar å handtera.

Helgevakt Mikkel Wigestrand (16) i Suldalsposten vart med konfirmant Gunnar Skålheim på dei siste førebuingane før den store dagen. Bordplassering, serviettbretting og fotball med gjestane sto på plakaten, men det vart også tid til å snakka om kva det betyr å konfirmera seg i kyrkja.