Intervju med en som vet hvor skoen trykker

Sosialbyråd Lisbeth Iversen ønsker å flytte de narkomane fra Nygårdsparken ut i kommunale boliger rundt i bydelene. Journalist Chris Ronald Hermansen og Fanaposten tok en prat med en tidligere rusmisbruker for å høre hans mening i saken.

– Saken er et resultat av godt redaksjonelt samarbeid. Det har vært gode diskusjoner på morgenmøtene den siste tiden. Når det gjelder denne saken har vi lenge drodlet litt med rusproblematikken, og kollega Terje kom til å tenke på Johnny. Vi jobber en del med å prøve å unngå å kaste ut en sak som denne ut uten å følge den opp. Vi er i gang med en oppfølger til en av de kommende avisene. Rus er et stort felt, så det er mye å ta av, sier Hermansen.

Ta deg tid til å lese hele saken som vedlegg