Lege med eiga spalte

Strilen har ein lege som fast spaltist.

I spalta “Dagens pasient” tek han for seg ulike pasient-tilfelle, basert på eigne erfaringar.

Legen er spesialist i allmennmedisin og professor ved Universitetet i Bergen. Han har interessante og allsidige erfaringar med konkrete tilfelle som mange kan kjenne seg igjen i.

Her kan du laste ned pdf av spalta.