Erfaringar med Avtalegiro?

Er det nokon av avisene som brukar avtalegiro til innkreving av bladpengane, og kva erfaringar har de evt.?
Her de også då delt opp bladpengane til f. eks. 4 forfall i året for å få ned beløpa pr. krav?