Hvor mange poeng får skolene?

Sande Avis har undersøkt hvor lokale elever ligger på karakterskalaen. Sande ungdomsskole har fylkets skarpeste elever. De ligger også godt over landsgjennomsnittet. Nettsaken har blitt delt nesten 600 ganger.

– Elevene trives i skolen. Vi får sagt våre meninger uten å bli avbrutt og blir lyttet til og tatt på alvor av lærerne. Dette gir oss en god selvfølelse og vi tar selvstendig ansvar, forklarer et av elevrådsmedlemmene til Sande Avis.

Sjekk de lokale skolenes grunnskolepoeng her. Grunnskolepoeng er et mål for det samlede læringsutbytte for elever som sluttvurderes med karakterer og benyttes som kriterium for opptak til videregående skole.

Sande Avis har også undersøkt hvordan skolen ligger an på Elevundersøkelsen. Den viser at skolen har fornøyde elever.

Har dere en skole som gjør det spesielt bra eller dårlig? Tallenes tale er ikke alt, dra også ut og få elever og lærere til å kommentere tallene.