Er lokalavisene opptatt av ungdom og miljø?

Forrige skoleår dekket over 400 elever små og store miljøsaker journalistisk. Verden trenger flere engasjerte ungdommer for å løse framtidens miljøutfordringer. Kan lokalavisenes rolle være å bidra til å etterspørre og spre kunnskap og skape debatt om miljøutfordringer i lokalsamfunnet?

Miljøjournalister fra Mjær ungdomsskole.Foto: Enebakk avis.

Miljøjournalister fra både nord og sør har satt søkelys på mange spennende lokale miljøsaker og har vist engasjement og kunnskapstørst. De er opptatt av mange ulike miljøtemaer som:
– trusler mot natur og dyreliv
– vannforurensning i badevann og drikkevann
– avfall og forbruk f.eks. kildesortering, farlig avfall, datostempling av mat, klimavennlig mat
– klimagassutslipp og global oppvarming
– fornybar energi med vindkraftverk, bioenergi, bølgekraftverk mv.

Vi håper på mange nye Miljøjournalister og engasjerte lokalaviser som følger opp i kommende skoleår! Les undommenes artikler på www.miljojournalistene.no. Ta gjerne kontakt med prosjektledelsen for tips om skoler som er interessert i å være med!

Se Miljøstatus i Norge for oppdatert miljøinformasjon på fylkes- og kommunenivå. Her finnes det også spennende lokale miljøkart. Miljøinformasjonsloven gir rett til befolkningen rett til miljøopplysninger.