Fem kvinneliv på kvinnedagen

Kvinnedagen på fredag ble godt markert i mange av landets aviser.

Vi vil fremheve OPP, som spurte fem kvinner i ulike faser av livet hvordan det står til med likestillingen hjemme, og hva de mener om kvinnesynet og likestilling i samfunnet. Intervjuene ble presentert over fem sider, og var også hovedsak på forsiden. God idé, interessant lesestoff og flott layout!

OPP presenterte også statistikk over likestillingen i Oppdal, hentet fra SSBs likestillingsbarometer.