Tema: Kortreist mat

Vi blir stadig meir merksame på kva slags mat vi får i oss. Voss Gardsslakteri merker at kortreist mat er i vinden. Dei får stadig meir å gjere.

Hordaland har ein artikkelserie om kortreist mat, og i denne artikkelen har dei følgt 12 lam og to sauer på den korte vegen frå garden til slakteriet.

Mat er godt temastoff som angår oss alle. Det gjev høve til å løfte fram lokale eldsjeler. Og dyremotiv er sjeldan feil!

Flott bladbund med element som går att frå gong til gong.

Les heile saka som vedlegg. Sjå også denne saka om ein lokal siderprodusent.