Hvilke konsekvenser får budsjettkuttet?

Eidsvoll Ullensaker Blad og journalist Jan Arne Sandholtbråten har sett på hva Eidsvolls varslede budsjettkutt vil føre til. Kuttet vil blant annet bety mindre penger til skolene, og dermed færre lærere. Leserne får presentert en liste over endringene ved hver enkelt skole. I tillegg gir Utdanningsforbundet sitt syn på hva dette vil bety for undervisningen.

Får kommunen mindre – eller mer – penger å rutte med? Hva betyr dette i praksis? Undersøk detaljene, vær konkret!