Skriv kommentarer som skaper politisk engasjement

Politikk og det offentlige liv er åpent for alle, og journalister må bli flinkere til å presentere dette for leserne sine. Skriv kommentarer som gir leserne mer kunnskap om hvordan de kan bidra. Skriv om hvordan det lokale selvstyret fungerer, eller ikke fungerer. Forklar forskjellen på Fylkesmannen og Fylkeskommunen. Forklar hvorfor kommunen ikke får bestemme i mange byggesaker, o.s.v. Gi innsikt. Skap engasjement. Ha som mål at avisas innsats på dette området skal gi en bred diskusjon om aktuelle politiske saker, før de havner i kommunestyret. Les Roar Osmundsen i Søgne og Songdalen Budstikke sin kommentar Modige stortingsfolk søkes.

Se også:

Alle eier lokalsamfunnet

Valgordningen i stortingsvalg

Samfunnsoppdraget

Det politiske sirkuset – ein god kommentar frå pressebenken

Har skrudd opp temperaturen på debattsidene

Tips til deg som skal dekke politiske møter

Tar staten kvelertak på kommuneøkonomien?