Hvordan kan distrikts-Norge beholde innvandrere?

“Distrikts-Norge trenger flere innbyggere. Men flyttestrømmen av innvandrere og flyktninger
går mot storbyene, og særlig Oslo. Hva kan distriktene gjøre for å holde på «sine» innvandrere?”

Utrop hadde nylig to gode saker på trykk om dette temaet som bør leses.

“Les daglig leder/ansv. red. redaktør Majoran Vivekananthans kommentar “Mislykket distriktspolitikk”

Les også:
Lokalavisen kan få flere innvandrere til valgurnene

Hele avisen er tilgjengelig som vedlegg