Har intervjuet store førsteklassinger

Det er mange aviser som intervjuer førsteklassinger om skolestart, men kanskje ikke så mange som intervjuer førsteklassinger på videregående skoler. Det har ungdomsredaksjonen i Dalane Tidende gjort. De har blant annet spurt elevene om deres inntrykk av skolen og om den største forskjellen fra ungdomsskolen.