Politisk inspirasjon på en mandag.

Torsdag og fredag ble konferansen “Snakk med oss” arrangert i Oslo. Tema for konferansen var unge og politisk engasjement. Vi har samlet noen fakta/tips du kanskje kan ha nytte av.

Et blikk på politikken i Storbritannia:

Sammenslutning av parlamentet: 2/3 har gått på privatskole, 7 av 10 ministere gikk på Oxford el. Cambridge. Av 24 ministere er 19 menn og tre kvinner. House of Lords: gjennomsnittsalder på 65 år. House of Commons: gjennomsnittsalder på 50 år, 505 er menn, 144 kvinner.

Politisk forskjell mellom Norge og Storbritannia: politikken i Storb. er reservert for eliten.

– I staden for å spørre oss korleis me skal engasjere ungdommen, må me i staden spør: korleis skal me høyre på ungdommen, for dei er engasjerte (Merima Maja Brkic (29), rådgjevar for Storbritannia sin statsminister David Cameron, og oppvaksen i Årdal).

Hør Barnaby Raine tale om studentopprøret i England før jul, og les intervju med Brick på framtida.no.

Innlegg: Svein Tore Marthinsen, statsviter:

Har kommunene skjønt at internett er en kanal man kan bruke til å kommunisere med innbyggerne sine?
JA.

Forstår kommunene at sosiale medier handler om dialog?
NEI.

Er internett svaret på økt politisk engasjement?
Både ja og nei.

 • Alle kommuer har en nettside.
 • 3 av 10 kommuner er på Facebook.
 • 2 av 10 kommuner på Twitter
 • 1 av 10 kommuner er på blogg, stort sett ordføreren. (Areca/Kommunale kanaler 2010)

– Målet med å være på sosiale medier er å få til en innbyggerdialog med innbyggerne, sier komunene, men 6 av 10 kommuner svarer ikke på Facebook og Twitter, og bloggene tillater ofte ikke kommentarer. Da får man jo ikke til dialog. Det handler om en manglende vilje.

Er internett den ene løsningen til å få økt engasjement blant unge?
Det var bare 16 prosent som hentet politisk info fra sosiale medier under Stortingsvalget 2009. 8 prosent lot det påvirke valget i 09. Internett er bare en kanal, et supplement

Men ungdom i dag har vokst opp med internett. Internett er som skapt for å delta og påvirke, borgerpåvirkning, og vokser og blir viktigere.

Hvordan øke engasjementet?

Å finne den lille gnisten til å vekke den lille politikeren i de unge.
Foreldre må involvere, snakke politikk. Lærere: kunnskap, formidling, gjerne på nett. Politikere: lytte og lede, synliggjøre hva som utgjør forskjellene. Byråkrater: informere og tilrettelegge for kontakt mellom innbyggerne. Medier: skriv litt mer om saker og litt mindre om spill. Valgsystem: innfør e-valg.

Sagt i debatt:

 • Det er vanskelig i dag å forstå de politiske forskjellene mellom partiene sammenlignet med tidligere.
 • Enkeltsaker fenger ungdommen i større grad en partiprogrammer.
 • Vi trenger enkeltsaker for å få illustrert hva politikk egentlig handler om.

Prosjektleder Snakk med oss, Einar Schibevaag: kan me rikka dei unge fram til valurna?

 • Har kommunen lagt noko strategi for å lokka dei unge til valurnene ved komunevalet til september?
 • KRD trur at eit meir sexy vallokale vil føra til at fleire vil koma til valurnene.
 • Utfordre avisene til å involvera seg i arbeidet med gjera dei unge sine saker synlege i valkampen.
 • Planlegge valmøte lokalt der dei unge spør parti ut i staden for dei tradisjonelle skuledebattane.
 • Samarbeid skule/lokalavis og valstyret. Folkevalde møter unge til valmøte.
 • Valstyra bør supplerast med to frå ungdommens kommunestyre.
 • Skuleeigar må påleggja skulen å skapa ein debatt og eit engasjement.
 • Invitere alle under 26 år på listene til eit møte med kommuneadministrasjonen.

Mere fra konferansen:

 • Har elevrådene fått opplæring i hva de egentlig skal gjøre? Er mangel på opplæring årsaken til at mange elevråd er supperåd? (Trond-Viggo Torgersen, leder av regjeringens utvalg om
  unge sin makt og deltagelse)
 • Elevråd og eldreråd er lovfesta men ikkje ungdomsråd.
 • 1 av 5 kommuner mangler et interesseorgan for ungdom i kommunen.
 • 33 % av førstegangsvelgerne stemte i 2007.
 • Innbyggere mellom 18 og 30 år utgjør 15 prosent av befolknigen, men bare 6 prosent av disse viser igjen på valglistene.
 • Facebook når ut til 70 prosent av alle 14-29 åringer.
 • Hvor gjennomtenkt er standpunktene våre? Vi klager på høye bensinpriser samtidig som vi kjøper vann til blodpris på bensinstasjonen (Per Inge Torkelsen – om det at vi har det for godt)

Tips til saker: forklar politikk i praksis. Eksempelvis:

 • Hvordan blir det avgjort hvilke utvalg de nye kommunestyrerepresentantene havner i fra høsten av?

Sjekk også ut:

Partia sine politiske avtalar

Undersøking av praktisk politikk