Lokalavisene, innsyn og lokalvalg

“Dersom hverken kommunene eller lokalavisen forstår at innsyn i beslutningsprosessene er en nøkkel til mer engasjement i kommunene, er det liten grunn til å håpe for at flere vil bruke stemmeretten til høsten.” Dette skriver journalist Per Anders Johansen i Aftenposten i en kommentar.

“Etter at Stortinget i 2009 innført en ny offentlighetslov for åpne kommunene for innsyn, spurte Aftenposten kommunene om hvor ofte den nye loven faktisk er blitt brukt.
Svaret var tankevekkende. Av de 261 som svarte, oppga nesten en av fire kommuner at de ikke hadde mottatt en eneste anmodning om innsyn etter offentlighetsloven. I 55 prosent av kommunene gikk det to måneder mellom hver gang”, skriver Johansen. Les hele kommentaren her

Hva mener du om denne kommentaren? Kom gjerne med innspill