Kommunen informerer – nyttig spalte i lokalavisa

Røyken og Hurums Avis tok initiativet til å få på plass en “Røyken kommune informerer”-side. Det er kommunen selv som er ansvarlig for innholdet, og de betaler for plassen, akkurat som en annonse. Kommunen annonserer en til to sider i den siste avisa i hver måned. – Kommunen vil alltid ha behov for å gi informasjon om ting, men som ikke har et journalistisk preg som gjør det naturlig for journalister å skrive om det, sier Rune Hetland i LLA.

Dette er første gang Røyken og Hurums Avis har informasjon fra kommunen på trykk i avisa.
– Vi kommer til å justere utseende noe til neste gang, slik at det går klart fram at dette er annonse/informasjon fra kommunen, og ikke redaksjonelt stoff, gjør ansv.redaktør/daglig leder Svein Ove Isaksen oss oppmerksom på.
Mange aviser har allerede denne avtalen med sine kommuner. Dette er godt og nyttig stoff som både kommunen, avisen og leserne nyter godt av.
– Dette er viktig for kommunen. Jeg tror at pengene kommunen bruker på dette blir spart inn igjen ved å ha informerte innbyggere. Og med denne avtalen kan journalistene konsentrere seg om å lage journalistikk på det som det bør lages på i kommunen, sier Hetland, som på lik linje med Isaksen understreker at det er viktig å synliggjøre at kommunens informasjon er en annonse.

Her kan du laste ned pdf av oppslaget.