Ut i verda, eller bli i bygda? Dei unge svarar

Vest-Telemark blad tek lesarane sine med på ei rundreise for å vise blant anna kva slags framtidsplanar ungdomen har, om dei er fornøgd med fritidstilboda og om dei vil busette seg i Vest-Telemark. To unge frå kvar av dei seks kommunane vil bli intervjua, og reisa er nå i gang. Fyrste sak stod på trykk i laurdagsavisa. Saka er laga av vikar Iselin Skjervagen.