IKT i skolen

Denne lille videoen er forbilledlig. Senter for IKT i utdanningen arbeider for det offentlige Norge med å tilrettelegge for bruk av IKT i skolen.

Videoen handler om en grunnleggende utfordring for Skole-Norge, og viser hvordan IKT i skolen er nødvendig i alle sammenhenger. Vi aner ressursbruken for å få frem en slik presentasjon.
Vi kan spørre oss hvilke ressurser avisbransjen har til rådighet mot denne statlige satsningen?

Ukas ungstoff-tips levert av Jan Steen, steenmedia.no