Stemmerettsjubileet i Saltenposten

Journalist Eva S. Winther og kollega Sylvia Bredal i Saltenposten hadde lyst til å gjøre noe ekstra i forbindelse med stemmerettsjubileet i år. Resultatet er månedlige reportasjeserier om sterke og engasjerte kvinner i Indre Salten.

– Vi presenterer en ny dame hver måned i hele 2013, og har i tillegg med småintervju med andre kvinner, samt småstoff om temaet. Noen faste spørsmål går igjen i hvert intervju, og ellers forteller vi de ulike kvinnenes historie. Stemmeretts-artiklene får også henvisning på førstesida av avisen.
Det er kollega Nina Angell som har brekt sidene, og laget en egen layout og vignett til dem, forteller Winther.

Se flere saker som vedlegg
Du kan lese mer om stemmerettsjubileet på stemmerettsjubileet.no