Nettaviser i nye drakter

Grannar si nettavis kom i dag i ny drakt. Målet har vore å gjere avisa lettare å lese på mobile einingar.

Svalbardposten si nye løysing inneber at det no kostar pengar å lese dei fleste sakene.

Sunnhordland endra også nyleg utsjånaden på nettavisa si.