Kort i ermet

Nytt av året under Voss Cup var at du kunne få ditt eige fotballkort. Det gjorde portrettjobben relativt enkel.