Grav i arkivet etter tomme løfter

“Sunnmøringen vil fram mot valet trekkje fram ulike tema vi meiner er viktige for innbyggjarane i Stranda kommune. I dag startar vi med ungdom.”

Sindre Omenås i Sunnmøringen har gravd i arkivet og tørka støvet av viktige ungdomsprosjekt det til nå ikkje ikkje har blitt noko av: etablering av ny ungdomsklubb og skaterampe: "I åtte år har ungdom på Stranda venta på ein plass å stå på rullebrett. Lovnadene frå politikarane har så langt berre vore fagre løfter. – Vi bad om ein plass, og meinte kjellaren i Kaihuset var perfekt. I staden valde kommunen å bruke det til lagringsplass for rullestolar, seier Sebastian Næss
Les saka som vedlegg