Den harde kjerne

Dei fleste motstandarane av mastene i Hardanger har resignert, men framleis er det ein liten kjerne som ikkje har gjeve opp. No prøver dei å moblisera på ny frå ein teltleir i Kvam der mast nummer 215 er planlagd.