Internett gir oss unge med samfunnsengasjement


En ny amerikansk måling viser at unge som er aktive på nettet er mer troendes til å bli opptatt av politikk og samfunnsspørsmål enn andre.


Målingen ble gjort av samfunnsfagelever på videregående skolenivå og viste en korrelasjon mellom aktiv på nettet, og økt bevissthet.
 Undersøkelsene fremhever viktigheten av at unge lærer om sider ved nye medier som etikk og kildebevissthet.

Les mer

Ukas ungstoff-tips er levert av Jan Steen, steenmedia.no