Fridom?

Fotograf Tom Hatlestad fekk ein idè. Kvifor ikkje køyra frå Noreg til Bangladesh og attende med fotoapparat i range roveren påmontert lerret som bakgrunn til alle bileta? Men viktigast var ordet: Kva tyder fridom for deg? No er han på Voss med utstillinga si på Ekstremsportveko der nye andlet kjem til heile veko.