Valgtips fra Redaksjonens valgkalender

Alle LLA-avisene fikk i fjor høst tilsendt Redaksjonens valgkalender, med forslag til hvordan avisa kan dekke kommunevalget, måned for måned. Les tipsene for juni, og se kalenderen.

  • Følg opp serien «Følg en førstegangsvelger».
  • Norfakta/LLA– måling, landsbasis.
  • Få en siviløkonom og en ekspert på bygdeutvikling til å se på gjennomførbarheten i valgløftene og vurder partiprogrammene ut fra dette. Hvor flinke er politikerne til å prioritere?
    *Før sommerferien: få førstegangsvelgere til å uttale seg om hvilke saker de er opptatt av/hva som skal til for at de unge flytter hjem, og få politikere til å uttale seg om det samme. Sammenligne svarene.

Les også: Dette mener Aarebrot om valgdekningen i LLA-avisene
og Førstegangsvelgere er godt avisstoff