Fotnote

Karl Seglem & co. er i gang med innstuderinga av tingingsverket til årets Vossa Jazz.