Fjellvettregler for lokale offentlighetsjegere

Hvor mange ganger har du sendt inn en klage når du ikke har fått ut dokumenter du ber om fra postlisten i kommunen? Vegard Førland Venli er journalist i kommunal-rapport.no, og sitter i Norsk Presseforbunds offentlighetsutvalg. Han jobbet tidligere som journalist i Varingen, og mottok LLAs Journalistpris våren 2011. Til vårt landsmøte i 2010 kom Venli med følgende «fjellvettregler for lokale offentlighetsjegere»

(foto: colourbox.com)


1. Legg ut på langtur uten trening.
For å lykkes i offentlighetsarbeid trenger du bare tre ting, i prioritert rekkefølge: Vilje: Du må ønske finne betydningsfulle nyheter og være villig til å jobbe. Systematikk: Du må være mer pertentlig enn byråkratene. Mot: Du svikter lokalsamfunnet om du ikke gjør jobben skikkelig.

2. Klag alltid, men meld fra hva du gjør.
Får du ikke ut dokumentene du har bedt om, skal du klage. Dette gjelder både om du ikke har fått dokumentet innen tre dager, eller om dokumentet unntas offentlighet. Hver gang du klager, bør du sende en kopi til sjefen og forvente full backing for det viktige arbeidet du gjør på vegne av avisa.

3.Vis respekt, krev profesjonalitet
Avisen du jobber for redigeres etter Vær Varsom plakaten. Her står det at pressen skal verne om offentlighetsprinsippet. At du stadig ber om innsyn og stadig klager, betyr med andre ord at du gjør jobben din. Si dette til rådmannen neste gang han beskylder deg for å drive kampanjejournalistikk.

4. Lytt til erfarne offentlighetsjegere
Står du fast? Da er du heldigvis ikke alene. Kom deg inn i varmen på offentlighet.no. Her finner du kontaktinformasjon til en rekke kompetente pressefolk som mest trolig vet akkurat hva du bør gjøre. Noen stalltips er Gunnar Bodahl-Johansen ved Institutt for Journalistikk, Arne Jensen eller Nils Øy i Norsk Redaktørforening, eller Harald Hove og Jan Fridtjof Bernt som har skrevet kommentarutgaven til offentleglova.

5. Vær rustet mot uvær
Systematisk offentlighetsarbeid garanterer nemlig én ting. Du vil få ut dokumenter som inneholder direkte eller indirekte kritikk mot personer eller grupperinger som har høy profil i lokalsamfunnet. Hold fast ved at lokalavisens rolle er å skape debatt og fremme en dynamisk samfunnsutvikling – ikke å danse rundt gamle gullkalver.

6. Bruk kart og kompass.
Du skal alltid kreve at avslag hjemles i en paragraf og et ledd i offentleglova. Unntakshjemmelen er din garanti for å kunne etterprøve avslagene du får servert. Slå opp i Justisdepartementets «Rettleiar til offentleglova». Der står det hva lovgiver mener med de ulike paragrafene og hvordan de skal tolkes.

7.Gå ikke alene
Offentlighetsjakt kan sammenlignes med ørkenvandring. Men du må ikke gå alene. Finnes det ingen brennende interesserte offentlighetsjegere i din redaksjon, sørg for å alliere deg med kolleger rundt om i landet som du kan dele erfaringer og frustrasjon med. Fatt mot – det er mange av oss.

8. ALDRI «vend i tide». Det ER en stor skam å snu.
Det er ikke bare kampen om den virkelig gode nyhetssaken du taper, om du går med på byråkratenes forsøk på «forhandling». Har du først fremsatt et innsynskrav, skal du følge det helt til døra. Det er flere grunner til at du verken må eller kan gi deg uten kamp. To av dem er:
• Du svikter bygda di. All erfaring viser at kommuner som mangler en aktiv lokalavis, også er kommuner der innbyggerne sliter med å få innsyn. Aviser som ikke sørger for at innbyggerne møter skikkelige og ryddige forhold når ønsker innsyn, bør skamme seg. Offentlighetsloven er til for folket.
• Du svikter kollegene. Enkelte journalister som bruker innsynsrettighetene aktivt opplever å bli uglesett. Årsaken er at de er alene om å drive offentlighetsjakt i distriktet. Kanskje ikke så rart da at rådmannen i akkurat den kommunen akker seg.

9. Spar på kreftene
• Porsjoner ut arbeidet. 15 til 20 minutter om dagen er nok til å serve tre–fire journalister med knallgodt nyhetsstoff. Husk at offentlighetsarbeid er det viktigste, mest grunnleggende og aller mest resultatorienterte arbeidet du som lokalavisjournalist kan bruke tiden din til.
• På offentlighet.no finner du ferdig formulerte klagebrev for de aller, aller fleste av offentlighetslovens paragrafer. Bruk disse og tilpass til ditt behov, så bruker du aldri mer enn to minutter på å sende av gårde en klage.

Les også:

Slik blir du offentlighetsjeger

Bruk offentlighetsloven

Her er vinnerne av LLAs Journalistpris 2010

SMS skal i journalen

Flere relevante saker under taggen offentlighetsloven