Fryktar for livet – møte med familien Jakhajev

På Heiane Mottakssenter bur familien Jakhajev. Dei har fått endeleg avslag om opphald i Noreg, men vil ikkje attende til Tsjetsjenia. Sunnhordland gir lesarane eit nært møte med familien, og også innsikt i konflikten mellom Russland og Tsjetsjenia. God sak, god bladbunad, gode bilete.

Saka stod på trykk fredag 3. februar.

Tekst: Anita Haugland.
Foto: Per Egil Larsen.
Bladbunad: Lena Herland Eide

Les heile saka som vedlegg