Tid for jakt

Flere lokalaviser har egne temasider om jakt. Hammerfestingen har laget eget jaktkart. Snåsningen valgte blant annet å spare nyheten om lokalpolitikeren og jegeren som ble hengt ut som morder på internett til sine jaktsider.

Iselin Hustad i Hammerfestingen hadde en klar plan før hun begynte å samle inn informasjonen til jaktkartet. Hun brukte nettsidene til Finnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodat (FeFo), Direktoratet for Naturforvaltning og Fylkesmannen i Finnmark for å finne regler og datoer. I tillegg måtte hun ringe kildene for å få stedsbeskrivelser og mer informasjon om dyrene. Hun ringte også en lokal kjentmann for å spesifisere hvor dyrene holder til i Hammerfestregionen.

Snåsningen har temasider om jakt hver høst. I år falt det naturlig å bruke en sak som allerede var blitt kjent i fylkes- og riksmedia, men med en alternativ vinkling, på temasidene. Lokalpolitikeren Ola Kristian Johansen, som jakter blant annet fordi han er opptatt av ressursforvaltning, ble hengt ut som morder og nazist av en anonym jaktmotstander. Sakene i større medier var vinklet mot det å bli hengt ut på nettet, derfor valgte Snåsningen å vinkle saken mer inn mot Johansens jaktinteresse og det at han skulle ut på jakt.