opplysningsvesenets fond

er det noen som vet hva slags priser opplysningsvesenets fond tar når de selger eiendom til kommuner rundt omkring?