Fra folket – til de folkevalgte

– “Hva mener du politikerne i din kommune bør få gjort noe med i
2009? HF har gått gatelangs i Odda, Ullensvang og Eidfjord for å høre hva folket ønsker at de folkevalgte skal sette fokus på i året som kommer. På de neste sidene gir vi ordet til unge, eldre, kvinner”. Se saken journalist Silje Andvik Hoaas hadde på trykk i Hardanger Folkeblad 20. februar 2009.

Se også sak fra "The New York Times Magazine ":http://idebanken.origo.no/-/bulletin/show/623821_foto-nettips-til-kommunevalget

og Fortell din mening gjennom Budstikka