Folk flest – nytt om hverdagsmennesker

Framtia har en spalte som heter Folk flest. Dette er små og store nyheter hentet fra vanlige folks liv. Dette er små intervju om jobb, studier, flytting, fritidsaktiviteter og andre ting. En flott måte å få flere ansikt inn i avisen på.

– Hvordan får avisa tak i all informasjonen om folk?

– Jeg bruker Facebook en del for å få med meg stort og smått som skjer. Ellers er det jo et lite samfunn, så mye går på det «vi hører». I tillegg følger vi opp innflyttere, utflyttere, får med oss hva ungdom studerer, jobb-bytte, ja egentlig alt mulig. Når vi tar bilder av avgangsklasser, tar vi gjerne enkeltvise portrettbilder i tillegg, til arkivet. Vi forsøker å gjøre det lettest mulig. Nitti prosent løses per telefon. Og så ber vi om å få tilsendt bilder pr.mail eller laster ned fra Facebook. Dette er en spalte vi gjerne skulle hatt med hver uke. Selvfølgelig er det litt jobb, men etter hvert bruker jeg kanskje tretti minutter pr snutt. Vi fordeler også snuttene i redaksjonen, forteller journalist Ingunn Dahle i Framtia.

Framtia er lokalavis i Meløy, og eies av Mediehuset Meløy AS