Journalistkvardagens ferjebilete

Dette biletet er henta frå VestNytt og er teke av Kai-Svellingen Flatekvål. Vi likar utsnittet, stemninga og smellet i biletet. Eit eksempel til etterfølging.