Fritt fall for Skavlan

“Kvifor sit Jenny Skavlan fast i eit piggtrådgjerde i Tjukkebygdi, og kvifor kjem
Aksel Hennie og Bjørn Magne Bryn springande til unnsetning? Side 13-15”.

Fin oppbygging av saka til Hordaland. Gode bilete.