Her er vinnerne av LLAs journalistpris 2010

For første gang har vi i år delt ut LLAs journalistpris. Journalist Vegard Førland Venli i Varingen vant journalistprisen for sin sak om Nittedals millioninvesteringer på aksjemarkedet. Saltenposten og Hallingdølen fikk begge hederlig omtale. Les sakene, jurybegrunnelsene og metoderapportene.

Juryen om Varingen:
Gjennom en rekke artikler vinteren 2010/2011 avdekket journalist Vegard Førland Venli og lokalavisen Varingen i Nittedal blant annet risikofylte kommunale investeringer i svenske eiendomsselskaper, aksjekjøp i strid med kommunens finansreglement, investeringer for millionbeløp uten at noen knapt kunne rukket å lese prospektene, og forvaltningsavtaler hvor også kommunale lederes private interesser ble gjort til et poeng. Alt mens de private tilretteleggerne av risikoprosjektene innkasserte store summer i provisjoner.
Avsløringene er et uvanlig stykke journalistisk arbeid for en lokalavis med begrensede redaksjonelle ressurser, ikke minst fordi nesten ingen av de kildene som satt med kunnskaper om saken ville bidra med opplysninger eller kommentarer. Til tross for dette har avisen, gjennom aktiv bruk av innsynsrettigheter og systematisk tilegnet kunnskap om hvordan regler og systemer fungerte, klart å dokumentere en rekke kritikkverdige forhold knyttet til forvaltningen av store felleskapsverdier. Så grundig var avisens arbeid at den sågar fikk kommunerevisjonen til å innrømme at man hadde oversett åpenbare feil.
Det er også verdt å merke seg at avisen, til tross for at saken etter hvert fikk politiske dimensjoner, ikke lot seg friste til å fravike sitt nøkterne og strengt dokumentariske fundament.
Juryen gratulerer Vegard Førland Venli og avisen Varingen med LLAs journalistpris for 2011!

Juryen om Hallingdølen:
Påsken for 20 år siden ble 17 skiløpere tatt av stormen på Hardangervidda. Flere av dem var barn, og redningstjenesten fryktet at de ville fryse i hjel. En av de mest dramatiske aksjonene i den norske fjellheimen kom raskt i gang.
Avisa Hallingdølen gikk opp de gjenblåste sporene til sin påskeutgave i fjor. Resultatet er en featureartikkel helt i toppskiktet av det vi kan lese i norske aviser. Fortellingen har en sjelden nerve og er fortalt i en økonomisk, sterkt engasjerende og bevisst språkdrakt.
Artikkelen “Fjelldrama” er ingen avsløring. Den treffer likevel sider av samfunnsoppdraget som gjør pressefaget ekstra betydningsfullt. Skildringen av de dramatiske stormdøgnene tvinger fram spørsmål om hvordan skiløpere og redningstjeneste ville mestret tilsvarende utfordringer i dag. Hallingdølen griper tak, og svarene er ikke bare beroligende. Juryen gratulerer Arne Ole Lindahl med hederlig omtale for “Fjelldrama”.

Juryen om Saltenposten:
I løpet av 2010 fikk leserne av Saltenposten innblikk i en situasjon mange ikke var kjent med – at mer enn 20 unge mennesker i Fauske kommune sto uten fast bopel. Gjennom en lang rekke artikler dokumenterte politisk redaktør Arild Bjørnbakk ikke bare situasjonen for de bostedsløse, men også den nære sammenhengen mellom rusproblemer og det ikke å ha fast bopel. Ved hjelp av systematiske søk i arkiver avdekket avisen dessuten at det var slått krisealarm fra NAV-tillitsvalgte, og det forelå en ti år gammel handlingsplan som aldri var iverksatt. Avisens omtale vekket politikerne, og satte bygging av rusboliger på dagsorden. Konsekvensene ble 13 millioner øremerkede kroner til bygging av rusboliger i 2011.
Saltenpostens artikkelserie om husløse i Fauske er et sjeldent klart eksempel på at omtale i mediene fører til politisk handling. Å løfte fram en så lite synlig gruppe i samfunnet, er helt i tråd med medienes ansvar for å beskytte grupper mot forsømmelser fra det offentlige. Det er også verdt å merke seg at Bjørnbakk hadde en høy etisk bevissthet hele veien, og at han viste særlig varsomhet overfor sårbare kilder.
Juryen gratulerer redaktør i Saltenposten Arild Bjørnbakk med hederlig omtale.

Det kom inn 25 bidrag til LLAs journalistpris 2010
Juryen har bestått av Helge Øgrim, redaktør i Journalisten, Kristine Foss, juridisk rådgiver og organisasjonssekretær i Norsk Presseforbund, og Arne Jensen, som jobber i Norsk Redaktørforening

Vedlegg: metoderapporter, vinnerartiklene som PDF, samt Arne Jensens innledning til utdelingen.