Hvem er elevrådsleder?

Skoleåret er godt i gang, og dermed er det trolig også nye, engasjerte ungdommer på plass i elevrådene. Hvorfor ikke ta en prat med elevrådslederne, og undersøke hvilke saker som engasjerer dem denne høsten?

Fredrik Lura i Gjesdalbuens ungdomsredaksjon har intervjuet den nye elevrådslederen på ungdomsskolen.