Snart er det jul igjen …

Og no er det på tide å planlegge julestoffet.

Synste Møre skal lage julenummer, og har innsett at dei treng hjelp til å lage framsida. Dei utfordrar alle som likar å forme til å sende inn forslag.

Hallingdølen inviterer born til å teikne julekortet som dei skal sende ut til kontaktar og samarbeidspartnarar.

Er det framleis vanskeleg å tenkje jul? Søk på stikkordet jul her i idébanken, eller ta ein titt på idéheftet som vi sende ut for ein dryg månad sidan. Der hadde vi med nokre gode eksempel på julestoff frå tidlegare år.