er-endinga i presens

Ein feil som ofte går att i nynorsk over store delar av landet, er at er-endinga i presens (notid) blir borte i nokre verb.

Eller at vi bøyer svake verb sterkt som ekspertane seier. Det heiter for eksempel lever (ikkje lev), hjelper (ikkje hjelp) og trekkjer (ikkje trekk) i presens.