Oppnevn en offentlighetskontakt

Norsk Presseforbund ønsker å oppdatere listen over hvem som skal være redaksjonenes offentlighetskontakt. En offentlighetskontakt fungerer som en informasjonsformidler mellom Norsk Presseforbunds Offentlighetsutvalg og redaksjonen, og vil være en ressurs for redaksjonen ved å spre info og kunnskap om offentlighet og innsyn.


Offentlighetskontakten mottar Norsk Presseforbunds nyhetsbrev om offentlighet og innsyn som kommer ut et par ganger i mnd, invitasjoner til det årlige Åpenhetstinget, samt annen info om arrangementer, lovendringer og annet som er viktig for redaksjonene å vite om. I tillegg tilbys det en kom-i-gang-pakke (skriftlig) for alle offentlighetskontakter med enkel innføring i alt du trenger å vite om dokumentinnsyn og møteoffentlighet som journalistisk metode. Det blir også forsøkt å arrangere et lynkurs med medlemmer av offentlighetsutvalget for alle så fort som mulig over nyttår. Send inn navn og mailadresse på ny offentlighetskontakt til ingrid.torp@presse.no